Stavki z „humanistično“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo humanistično in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Kraljeve vlade po vsej Evropi so iskale humanistično izobražene ljudi za birokrate in uradnike, medtem ko so trgovci povsod prevzemali italijanske trgovske prakse zaradi njihovih očitnih prednosti (npr. prednost arabskih številk pred rimskimi, ključni pomen natančnega knjigovodstva itd.).
Na koncu so vsaj nekateri kralji in plemiči v Zahodni Evropi humanistično izobrazbo in tradicionalne vojaške vrednote plemstva združili s praktičnim znanjem ali vsaj razumevanjem trgovskih tehnik.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022