Stavki z „ceniti“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo ceniti in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Naučimo se ceniti ljudi. Razumemo, da so lahko tako krhki in prestrašeni, kot smo bili mi.
Da bi družba lahko izpolnjevala svoje zahteve, morajo njeni člani znati misliti, ceniti in braniti mir, zahtevati pravico do učenja, duševnega in telesnega zdravja, dostojnega stanovanja in dela, počitka in rekreacije.
V šoli se naučimo ceniti demokratični sistem in iskati načine, kako graditi vse bolj svobodno, pravičnejšo in enotnejšo družbo.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022