5 stavkov z „enotam“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo enotam in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

V Buenos Aires je iz trdnjave Barragan prispel Santiago de Liniers, ki je vzpostavil stik s tistimi, ki so pripravljali odpor, in takoj odšel v Banda Oriental. Tam so mu zaupali poveljevanje enotam, ki so jih v Montevideu pripravili za pomoč Buenos Airesu.
Februarja 1813 so v nekaj dneh drug za drugim trije dogodki razveselili prebivalce River Plate: San Martín je pri San Lorenzu premagal Montevideje in jih odvrnil od njihovih napadov ob reki Parana, Belgrano je zmagal v bitki pri Salti, Artigas pa se je na čelu 5 000 vzhodnih vojakov pridružil enotam, ki so oblegale Montevideo.
V tistih dneh je Carlos de Alvear zamenjal Rondeauja pri poveljevanju enotam, ki so oblegale Montevideo po kopnem.
Ko mu ni bilo ugodeno, se je Artigas odločil začeti boj proti vladi v Buenos Airesu in poveljevanje zveznim enotam zaupal guvernerju Entre Ríosa Franciscu Ramírezu, ki se mu je pridružil Estanislao López, caudillo iz Santa Fe.
Fevdalizem: za to obliko politične in gospodarske organizacije je bila značilna prisotnost fevdalnega gospoda, ki je vladal enotam kmetijskega in menjalnega gospodarstva. To je bila statična družbena organizacija, ki je temeljila predvsem na osebnih odnosih podrejenosti prebivalcev regije fevdalnemu gospodu.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022