8 stavkov z „gospodarske“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo gospodarske in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Obravnaval je tudi gospodarske težave tistega časa, saj je zahteval, da ima kongres pristojnost urejanja trgovine, zbiranja prihodkov z davki na uvoz in poštnino ter izvrševanja kongresnih zahtevkov za zvezne države.
Da bi spodbudil gospodarstvo sredi gospodarske krize, je kongres sprejel več zakonov, ki so spreminjali prodajo zemljišč.
Globoke gospodarske spremembe v Združenih državah so povzročile enako pomembne družbene in kulturne spremembe.
Po vojni leta 1812 je nova generacija trgovcev razširila svoje gospodarske dejavnosti. Začeli so se specializirati za posebne vrste industrije in bili pobudniki razvoja industrijskega kapitalizma, ki je temeljil na tovarnah v njihovi lasti in posebnih komercialnih storitvah, kot so bančništvo, zavarovalništvo in ladijski promet.
so vse tri države sprejele podobne gospodarske smernice: nizke osebne davke in spodbude za zasebno pobudo.
Izvesti je treba nadzor in načrtovanje procesa gospodarske preobrazbe na Kitajskem z recikliranjem odpadnih proizvodov.
Papandreu je bil že predsednik vlade, Grčija pa je postajala najbolj nepopustljiva članica Nata in Evropske gospodarske skupnosti.
Nova Zelandija je pridobila močne gospodarske vezi z Veliko Britanijo, saj je izvažala kmetijske pridelke in drugo blago. Pod liberalci je Nova Zelandija začela oblikovati svojo lastno identiteto, zato se je leta 1901 zavrnila pridružitev Avstralski federaciji.
alegsaonline.com - 1998 - 2022