Stavki z „geografski“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo geografski in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

To besedilo ima širši geografski pogled kot tradicionalni učbeniki zahodne civilizacije in se v mnogih primerih osredotoča na ključno zgodovinsko vlogo Bližnjega vzhoda, ne le Evrope.
Kljub geografski bližini Mezopotamije in Anatolije je bil Egipt v tistem času v veliki meri ločen od civilizacij teh regij.
Za razliko od večine tradicij zahodna civilizacija ni predvsem geografski kraj ali genetska linija. Je odnos duha.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022