6 stavkov z „borila“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo borila in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Plemena v dolini reke Ohio, kot so Shawnee, Miami in Mungo, so se že leta borila proti kolonialni širitvi na zahod; te skupine so podpirale Britance.
Mesta so se med seboj borila za ozemlje, ujetnike in bogastvo, vendar jim je le redko uspelo popolnoma osvojiti druga mesta.
Jedro perzijske vojske, njena srednja konjenica, se je učinkovito borila proti Atencem, toda ko so se atenska krila zaprla in prisilila pehoto, so bili Perzijci poraženi.
Rimska vojska zahodnega cesarstva se je hitro vrnila v Italijo, da bi se borila proti Gotom, in opustila svoje tradicionalne obrambne položaje.
Goti so si s pravično vlado in razumnimi davki pridobili podporo večine Italijanov, zato se je večina Italijanov borila proti Bizantincem, čeprav so Bizantinci predstavljali legitimno rimsko vlado.
Poleg tega so se arabska kraljestva borila proti seldžuškim Turkom, ki so si prizadevali osvojiti vse, ne le krščanske dežele.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022