6 stavkov z „javnih“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo javnih in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Ljudje so se zbirali po domovih in javnih površinah ter razpravljali o politiki.
Čeprav ni vodil volilne kampanje, polne javnih nastopov, je imel Jackson 8. januarja, na obletnico poraza Britancev leta 1815, v New Orleansu pomemben govor v kampanji. Sodeloval je tudi v krogih razprav s politiki, ki so prišli na njegov dom Hermitage v Nashvillu.
Za Grke je bilo pomembno, kako se je človek javno izkazal v bitki, na atletskih tekmovanjih ali na javnih forumih za razprave, ki so nastajali v rastočih mestnih državah arhaične Grčije.
Perikles je uvedel politiko plačevanja javnih uslužbencev, ki so v preteklosti delali zastonj, kar je drastično zmanjšalo možnost korupcije s podkupovanjem in revnejšim državljanom omogočilo, da so zasedali javne funkcije.
Ženske niso mogle opravljati javnih funkcij, prav tako niso mogle imeti zakonite lastnine ali se samostojno zagovarjati na sodišču.
V letih, ki so sledila, sem se učil v javnih šolah in uspel dokončati dodiplomski študij na univerzi Princeton.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022