Stavki z „filozofske“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo filozofske in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Sofisti niso imeli skupne filozofske doktrine, razen ideje, da je resnica relativna in da se mora življenje osredotočiti na dosežke posameznika.
Dejstvo, da so se filozofske oblike, ki so bile pogosto radikalno usmerjene, razmahnile ob naraščajočem blagostanju povojne potrošniške družbe, je nekoliko ironično: nezadovoljstvo z ljudskimi vrednotami in zahteva po večji družbeni svobodi sta rasla hkrati s širjenjem gospodarskih možnosti za mnoge ljudi, celo navkljub njemu.
alegsaonline.com - 1998 - 2022