6 stavkov z „elitni“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo elitni in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Številni elitni revolucionarji so se zgrozili nad zamislijo o vladavini večine - osnovnim načelom demokracije -, saj so se bali, da bi to dejansko ustvarilo "vladavino množice", ki bi uničila težko izbojevani boj za neodvisnost.
Tako kot izolirani, elitni svet Washingtona so tudi slonokoščeni stolpi akademskih krogov plodna tla za aroganco privilegiranih možganov.
V majhnem številu primerov so ti elitni sužnji lahko obdržali del zasluženega denarja, ga prihranili in si kupili svobodo.
Povsod so Grki postali nov elitni razred, ki je uvedel grške zakone ter grške zgradbe in storitve.
Prav tako so elitni Rimljani pogosto plačali velike igre in tekmovanja z brezplačno hrano in pijačo, včasih za celotna mesta. Ta praksa ni bila le v imenu razkazovanja, temveč je bila izraz zvestobe rimskemu ljudstvu in skupni rimski kulturi.
Avgust je preoblikoval senat in elitni razred v resnično civilno službo, ki je upravljala ogromen imperij.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022