Stavki z „filozofe“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo filozofe in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Ker so filozofe odvračali od preučevanja politike, kar so počeli Sokrat, Platon in Aristotel, so se raje posvečali raziskovanju osebne etike, kako živeti, da bi bili srečni, čeprav je širša družbena pravičnost ostala nedosegljiva.
Friderik II. je tako navdušil francoske filozofe, da je Voltaire dve leti živel v njegovi palači, dokler se nista sprla.
alegsaonline.com - 1998 - 2022