5 stavkov z „ljudstvom“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo ljudstvom in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Kolikor je znano zgodovinarjem, je to prvi primer v svetovni zgodovini, ko se je med katerim koli ljudstvom kjer koli pojavila ideja o enem samem vsemogočnem božanstvu (čeprav nekateri znanstveniki menijo, da je bil Ahenatenov poskus verske revolucije v Egiptu kvazimonoteizem).
Povezali so se s sosednjim ljudstvom Etruščanov, ki je živelo severozahodno od Rima, in mu nekaj časa tudi vladali.
Pomemben cilj Cerkve je bil ponovno vzpostaviti stik s preprostim ljudstvom, kar je bilo po mnenju mnogih reformatorjev (tudi papežev) mogoče le, če bo Cerkev "naredila red v svoji hiši".
Plemstvo je imelo veliko moč tudi nad (večinoma podeželskim) preprostim ljudstvom: kmeti na zahodu in podaniki na vzhodu.
Sčasoma se je Rusija vse bolj približevala novi državi Srbiji, ki je bila poseljena s slovanskim ljudstvom, pripadnikom vzhodne veje pravoslavnega krščanstva.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022