7 stavkov z „jezika“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo jezika in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Makedonci so živeli v vaseh in ne v polisih, in čeprav so bili zaradi svojega jezika in kulture priznani kot Grki, so jih bolj "civilizirani" Grki na jugu obravnavali kot nekako provincialne.
Latinščina je iz domačega jezika rimskega cesarstva postala jezik izobražene elite po vsej Evropi.
Izum tiskarskega stroja je imel tudi druge učinke, vendar je eden od njih še posebej pomemben: začel se je proces standardizacije samega jezika.
Sama matematika je imela ključno vlogo v znanstveni revoluciji, saj so mnogi misleci vztrajali, da je matematika del božanskega jezika, ki obstaja ločeno od Svetega pisma, vendar je enako pomemben kot Sveto pismo.
Z znanstveno revolucijo se je začel tudi odmik od latinščine kot uradnega jezika znanosti v izobraženi evropski kulturi.
Prvič je veliko število ljudi pridobilo vsaj osnovno znanje uradnega jezika svoje države, namesto da bi uporabljali le svoje lokalno narečje. Ti uradni jeziki so omogočali prenos idej po celotnih kraljestvih.
-Pustite, da vam razložim," mu je dejal Sean: "V parku sem srečal Francozinjo, nisem razumel nobenega jezika, a ker sem narisal nekaj krožnikov s hrano, sva šla v restavracijo. Potem sem narisal nekaj ljudi, ki so plesali, zato sva šla v kabaret. Ob polnoči ne boste verjeli!.... Vzela je moje pero in narisala posteljo!
alegsaonline.com - 1998 - 2022