8 stavkov z „bolnikov“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo bolnikov in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Tako je drastično zmanjšal odstotek bolnikov, ki so zaradi operacije postali inkontinentni.
Ni mogel tvegati, da bi se bolnikov krvni tlak še naprej zniževal.
Spomnim se vseh bolnikov, pri katerih sem imel neuspehe. Danes nikoli ne začnem operacije, ne da bi pomislil na Marca, italijanskega dečka, ki ne more več smučati.
Zdravnik je položil dlani na bolnikov prsni koš in začel zunanjo masažo srca, pritiskal, sproščal in spet pritiskal.
V moji ordinaciji se zaporedje bolnikov in staršev, ki prihajajo in odhajajo iz nje, ni ustavilo.
V pilotni študiji sta dve skupini bolnikov z rakom debelega črevesa prejemali enako zdravljenje, nekateri pa so bili deležni tudi psihološke podpore, ki je spodbujala optimizem.
Iz spletnih stikov z družinami drugih bolnikov sem vedel, da je bilo tisoč primerov, ki so bili še hujši od našega.
7. Maziljenje bolnikov - zadnji obred, ki se opravi v trenutku smrti, da se duša pošlje v čistilnico, duhovno kraljestvo med zemljo in nebesi, kjer se grehi duše sežgejo v letih sprave in očiščenja.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022