Stavki z „španskim“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo španskim in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Te krščanske vojne proti španskim muslimanom so se imenovale španska rekonkvista in so trajale do padca zadnjega muslimanskega kraljestva leta 1492.
Do leta 1600 so bili skoraj vsi deli Srednje in Južne Amerike vsaj nominalno pod španskim (ali v primeru Brazilije portugalskim) nadzorom.
Ker španskim vojaškim ekspedicijam ni uspelo zaustaviti revolucij, je leta 1820 zveza liberalnih politikov in vojaških častnikov izvedla državni udar proti Ferdinandu in začela preoblikovati Španijo v liberalno državo.
Loža Lautaro: Ime Lautaro je bilo verjetno prevzeto po araukanskem Indijancu z istim imenom, ki je v 16. stoletju umrl v boju proti španskim osvajalcem.
alegsaonline.com - 1998 - 2022