Stavki z „humanistični“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo humanistični in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

V šestnajstem stoletju se je v humanistični tradiciji izobraževalo veliko evropskih elit, vključno s plemiči, trgovci in duhovniki.
Znanstvena revolucija se je razvila iz renesančnega humanizma. Do konca 16. stoletja so bili humanistični učenjaki vse bolj nezadovoljni z nekaterimi antičnimi avtorji, saj ti niso pojasnili vsega.

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022