Stavki z „besedno“

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo besedno in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

Amerigo Vespucci je prvi skoval besedno zvezo "Novi svet", zato je bila "Amerika" in ne "Kolumbija" - Vespuccijeva poročila so bila natisnjena prva. Bil je tudi neutruden samopromotor, medtem ko Kolumb svojih odkritij ni poskušal oglaševati s takšnim pristopom.
Svoja stališča je povzel z besedno zvezo "preživetje najmočnejših", ki jo pogosto napačno pripisujejo Darwinu.
Veliko pozneje, v 18. stoletju, je veliki francoski pesnik André de Chénier to dejstvo označil z ekspresivno besedno zvezo "sijati zaradi njune odsotnosti".

Primeri stavkov s podobnimi besedami

alegsaonline.com - 1998 - 2022