George Boole

George Boole [buːl], (2. november, 1815 - decembra, 1864) je bil angleški matematik in filozof. Ustvaril je Booleovo algebro. To je ena od osnov sodobne informatike. Njegovo delo so izpopolnili in dopolnili drugi, kot sta Augustus De Morgan in Charles Peirce. V njunem času je le malo ljudi vedelo za delo, ki sta ga opravila ta matematika. Claude Shannon je Booleovo algebro ponovno odkril približno 75 let po Booleovi smrti. Shannon je v svoji doktorski disertaciji pokazal, da je Booleova algebra uporabna. Z njo je bilo mogoče poenostaviti načrtovanje električnih stikal in relejev (kakršni so se takrat uporabljali v telefonskih centralah). Shannon je tudi pokazal, da lahko taka stikala rešujejo probleme boolove algebre. Vsa sodobna digitalna vezja (predvsem računalniki) uporabljajo takšno algebro za reševanje problemov.

George Boole
George Boole


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3