Fantaisie-Impromptu

Fantazija-impromptu v cis-molu Frédérica Chopina je solo skladba za klavir. Je ena njegovih najbolj znanih skladb. Nastala je leta 1834, nato pa jo je objavil Julian Fontana, čeprav ga je Chopin prosil, naj tega ne stori.

Struktura skladbe je v obliki A B A Coda. Nekateri vidiki te skladbe so podobni Beethovnovi sonati "Mesečina". Začetni tempo je allegro agitato. V dveh taktih po delu "A" se spremeni v largo. Večji del oddelka B poteka v tempu moderato cantabile. Na koncu, po delu B, se spremeni v presto. Skladba temelji na akordu C-dur.

Glavna tema skladbe Fantaisie-ImpromptuZoom
Glavna tema skladbe Fantaisie-Impromptu


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3