Hrestač

Hrestač je vrsta kače, plazilca. Poznamo približno 50 vrst grč: so vrsta kačjih pastirjev. Obstajata dve skupini grbavcev: rodova Crotalus in Sistrurus. Vse imajo strupen ugriz, nekatere pa so veliko nevarnejše od drugih. Na obrazu imajo "jamske ujede" vrsto "jamic", ki zaznavajo toploto in jim pomagajo najti plen ter se mu približati tudi v temi.

Ime hreščeča kača se uporablja zato, ker ima poseben rep z več deli na koncu, ki se lahko glasno razširi ali hrope. S tem se branijo pred plenilci in velikimi živalmi. Deluje kot opozorilni signal,

Hrestače so doma v Ameriki od jugozahodne Kanade do osrednje Argentine. Običajno živijo na suhih območjih. Prehranjujejo se z majhnimi živalmi, kot so ptice in glodavci.

Ko so mladi, jih veliko pojedo ptice. V odrasli dobi imajo posebnega sovražnika: navadno kraljevsko kačo Lampropeltis getula, ki je kolobarjasta kača.

·        

Zahodna diamantna grbavka.

·        

Hrestač Sidewinder.

·        

Severna črnočela ratlikarica.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3